Terms & conditions

Velkommen til webshoppen på bettina-holmquist.dk. Herunder finder du gældende handelsbetingelser på DANSK og ENGELSK. Når du handler på webshoppen accepterer du de beskrevne handelsbetingelser

Handelsbetingelser ved køb på Bettina-Holmquist.dk

Generelle oplysninger

bettina-holmquist.dk

V Vedsted Vej 129

6760 Ribe

CVR nr.: 19044947

Telefon: 60624025

Email: info@bettina-holmquist.dk


Priser

Hos bettina-holmquist.dk er alle priserne i danske kroner og angivet inkl. moms og afgifter. Vi forbeholder os ret til fra dag til dag at ændre i priserne uden forudgående samtykke. Der tages forbehold for udsolgte varer.


Betaling

bettina-holmquist.dk modtager betaling med VISA-Dankort, VISA, MobilePay. Betalingen vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes. Alle beløb er i DKK. Danske kroner og incl. moms. Der tages forbehold for prisfejl og udsolgte/udgåede varer. 


Bettina-Holmquist.dk benytter sig af en sikker betalingsserver med SSL-protokol. Det gør at alle data er krypterede og sikre, og ikke kan læses af uvedkomne. 


Levering

bettina-holmquist.dk leverer en PDF elektronisk til kundens valgte mailadresse straks ved køb. Venligst sikre at du har indtastet den rigtige email adresse.


Reklamationsret

Der gives 2 års reklamationsret i henhold til den danske købelov. Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation/fejl i det digitale produkt. Du kan få varen ombyttet eller pengene retur. Du skal reklamere i "rimelig tid" efter du har opdaget manglen/fejlen. 

Ved returnering, reklamationer og benyttelse af fortrydelsesretten sendes til info@bettina-holmquist.dk. Alle sager vil blive behandlet inden 3 dage.


Fortrydelsesret

Der gives 14 dages fuld returret på varer købt i vores webshop. 

I følge købeloven er der desværre ikke fortrydelsesret på digitale produkter der tages i brug. Men lever produktet ikke op til din forventning, så kontakt os venligst på info@bettina-holmquist.dk.

Perioden regnes fra den dag;

- Hvor du modtager ordren.

Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 efter købet. Meddelelsen skal gives pr. mail på info@bettina-holmquist.dk. I meddelelsen skal du gøre tydeligt opmærksom på, at du ønsker at benytte din fortrydelsesret. Alle fortrydelsessager vil blive behandlet inden 3 dage fra vi modtager sagen.


Tilbagebetaling

Fortryder du dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os retur ved bankoverførsel.


Rettigheder

Alle rettigheder til de digitale produkter tilhører bettina-holmquist.dk.

Ved køb opnås licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt.

Dit digitale produkt er personligt, og det er ikke tilladt at sælge, videresende, udlåne, give det købte væk eller på anden måde distribuere produktet, hverken privat eller kommercielt. Det gælder både for indholdet af vores online produkter, downloadede produkter, livehold, workshop og kurser.


Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med os og handle på vores hjemmeside, har vi brug for følgende oplysninger om dig:

Navn

Adresse

Telefonnummer

E-mailadresse

Oplysning om hvad du har købt

Vi behandler dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig, og for at kunne behandle henvendelser vedrørende dit køb. 


Klagemuligheder – oversigt og links:

Har du en klage over et produkt, købt i vores Webshop, kan der sendes en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Link: www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.

Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: info@bettina-holmquist.dk

Welcome to the webshop at bettina-holmquist.dk. Below you will find the terms and conditions in Danish and English. When you shop at bettina-holmquist.dk you accept the described trading conditions. 

Terms & Conditions when you buy at Bettina-Holmquist.dk

General information

bettina-holmquist.dk

V Vedsted Vej 129

6760 Ribe

CVR nr.: 19044947

Tel: +4560624025

Email: info@bettina-holmquist.dk


Prices

At bettina-holmquist.dk all prices is danish kroner (DKK.) and VAT is included. We reserve the right to change prices from day to day without prior consent. Reservations are made for out-of stock items. 


Payments

Bettina-holmquist.dk receives payments with VISA-Dankort, VISA, mastercard and MobilePay. Payments will only be debited from your acount when the item is dispatched. All amounts are in DKK. Danish kroner and incl. VAT. Reservations are made for price errors and sold out/discontinued items. 


Bettina-Holmquist.dk uses a secure payment gateway with SSL-protocol. This ensures that all data is encrypted and secure, and no unauthorized has access to the data. 


Shipping and handling

bettina-holmquist.dk deliveres a PDF electronically to the customer´s chosen email address immediately upon purchase. Please insure you have written the right email address.


Return policies

There is a 2-year right to complain in accordance with the Danish Purchase Act. For right of complaint applies to defects in material and/or manufacturing/mistakes in digital product. You can have a new product or a full refund. You are responsible for providing the complaint in "reasonable time". All complaints will be processed within 3 days from receiving the complaint.  

Right of withdrawal

There is a 14 days full right to return on goods bought in our webshop.  

According to the Danish Purchase Act there is no right of withdrawal on digital products that are put into use. Should the product not meet your expectations, please contact us at info@bettina-holmquist.dk.

The right of withdrawal is counted from the day when you receive the product

Cancellations must be reported to us no later than 14 days after the purchase. The notification must be given per mail to info@bettina-holmquist.dk. Please make it clear that you want to make use of your right to withdrawal. All withdrawal will be processed within 3 days from receiving the complaint.


Refund

If you regret your purchase, you will of cause get the full refund by bank transfer. 


Rettigheder

All rights to the digital products at bettina-holmquist.dk belong to bettina-holmquist.dk. 


Upon purchase, a license is obtained to use the purchased product as indicated under the product in question. 


The digital product is personal and it is not permitted to sell, transfer, lend, give away the purchase or otherwise distribute the product either privately or commercially. 


Data policy

In order for you to enter into an agrrement with us and shop on our website, we need the following information about you.

Name

Address

Phone number

E-mail

Information about what you have purchased


We process your personal data for the purpose of being able to deliver the product to you and be able to process inquiries regarding your purchase. 


Appeal options – overview and links:

If you have a complaint about a product bought in our webshop, you can send a complaint to: 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Complaint Resolution

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Link: www.forbrug.dk

If you are a consumer residing in a EU country, you register your complaint in the EU Commision´s online complaint platform. 


The platform can be found here: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

If you submit a complaint here, you must provide our email address: info@bettina-holmquist.dk