Hvordan strikker man multipatent?

For English see below

Mønstrene i mine multipatentdesigns består af “bobler”, som strikkes i forskellige rækkefølger. En boble dannes henover 4 pinde. Man strikker med en lys og en mørk farve. En farve af gangen.

Her er et forslag til en lille strikkeprøve, du kan prøve at lave. Prøven ender med 2 bobler.

 

Forkortelser:
r = ret  |  vr = vrang  |  p = pind

Billede 1
Billede 2
Billede 3

1 vr løs af = 1 vrang løs af med omslag. Stik højre pind ind i næste maske, som om du skal strikke vrang, lad omslaget blive på pinden, og lad masken glide over på pinden. (Billede 1 ((og billede 2 og 3))

Billede 4
Billede 5

1 rsm = 1 ret sammen: Strik masken og de to “omslag” fra de to foregående pinde ret sammen (billede 4)

Slå 19 masker op med den mørke farve og strik 5 pinde ret

De første og sidste 4 masker strikkes ret på alle pinde og er IKKE med i mønsteret.

P1 (lys): 3 r, (1 vr løs af, 1 r) x 3, 2 r  (billede 1 og 2)
P2 (lys): 3 vr (1 vr løs af, 1 vr) x 3, 2 vr (billede 3)
P3 (mørk): 3 r (1 rsm, 1 r) x 3, 2 r (billede 4)
P4 (mørk): vr

Slutresultat: 2 bobler (billede 5)

Du er altid meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål:

info@bettina-holmquist.dk

How to knit tuck stitches - like I do

The patterns in my Tuck Stitches Designs consists of “bubbles”, which are knitted in different orders.

It takes 4 rows to make a bubble. You knit with a light and a dark colour. One colour at the time. Here is a suggestion for a small sample you can make. The sample will end up with 2 bubbles

Abbreviations

k = knit  |  p = purl  | r = row  |  st(s) = stitch(es) 

Picture 1
Picture 2
Picture 3

sl1yo = with yarn in front, slip the stitch with its yarn over purlwise: Put right needle into the next stitch, as if you are to purl, let the yarn over stay on the needle, and slide the stitch on to the needle (picture 1 (and picture 2 and 3))

 

 

1 k tog = 1 knit together: Knit the stitch and the 2 ”yarn over” from the previous rows together (picture 4)

Picture 4
Picture 5

Cast on 19 sts with the dark colour and knit 5 rows


ALL rows begin and end with 4 k. It is NOT stated in the below guidance: 


R1 (light): 3 k, (sl1yo, 1 k) x 3, 2k (picture 1 and 2)

R2 (light): 3 p (sl1yo, 1 p) x 3, 2p (picture 3)

P3 (dark): 3 k (1k tog, 1 k) x 3, 2k (picture 4)

P4 (dark): p


End result: 2 bubbles (picture 5)


You can always contact me, if you have any questions at all

  

info@bettina-holmquist.dk